Disclaimer

Inhoudsrechten
Deze site onderhouden we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Ondanks dat kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Handelsonderneming van Burgsteden geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan onstaan.

Privacy
Handelsonderneming van Burgsteden respecteert uw privacy enorm en ziet er op op toe dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Handelsonderneming van Burgsteden. Dit houdt in dat er niets aan de complete inhoud van deze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van Handelsonderneming van Burgsteden mag worden gekopieerd.

------
Rights as regards content
Although this site is maintained with the greatest care, users of this website cannot derive any rights or lay any claims with respect to the correctness and completeness of its content. Handelsonderneming van Burgsteden does not accept any liability for the information offered on sites that are accessible through the use of hyperlinks (referrals to other websites). We also do not accept any liability for damage that may result from this use.

Privacy
Handelsonderneming van Burgsteden is committed to respecting your privacy and will ensure that the communication and exchange of data with visitors to our site is as safe as possible.

Copyrights
The copyrights to all texts and images on this Internet site belong to Handelsonderneming van Burgsteden. This means that nothing may be changed in the entire content of this site and that nothing may be copied without the consent from Handelsonderneming van Burgsteden.

Voorwaarden

Download hier onze voorwaarden.